Środowisko

Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego, posiadamy własną oczyszczalnię ścieków, zintegrowane pozwolenie na prowadzenie instalacji z zastosowaniem procesów chemicznych, pozwolenie na gospodarowanie odpadami oraz pozwolenia wodno-prawne.