Transport

W ramach wielkoseryjnej produkcji i konieczności codziennych dostaw oferujemy dostarczanie części własnymi środkami. Jest to również możliwe w wyjątkowych przypadkach dla zapewnienia ciągłości produkcji.