Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/wp-content/themes/lumi/header.php on line 175

Dotacja w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Beneficjent: Zakład Galwanizacyjno-Ślusarski Tadeusz Kunaj

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla Zakład Galwanizacyjno-Ślusarski Tadeusz Kunaj

Cel projektu: wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

Wartość projektu: 258 467,31 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 258 467,31 PLN