Jakość

Pracujemy w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Jakością i Środowiskiem wdrożonym w 2000r. Spełnia on również wymagania sektora automotive.

Dla każdego z realizowanych procesów funkcjonuje  FMEA. Badane są zdolności procesu SPC oraz MSA  dla wyposażenia kontrolno-pomiarowego. Nowe uruchomienia są wdrażane w oparciu o APQP i PPAP. Audity wewnętrzne systemu/procesu i produktu przeprowadzają wykwalifikowani audytorzy.

 

Laboratorium

Posiadamy laboratorium chemiczne i laboratorium pomiarowe, w których wykwalifikowany personel na bieżąco nadzoruje parametry pracy kąpieli, przeprowadza stosowne analizy, testy i badania powłok.

Laboratorium wyposażone jest w :

 • X-Ray – do pomiaru grubości powłoki cynkowej, zawartości niklu w powłoce oraz analizom kąpieli galwanicznych
 • Chropowatościomierz MITUTOYO
 • Ultrametry , mikromierze, transametry kalibrowane na legalizowanych wzorcach
 • Spektrofotometr XION500 – do analizy ilościowej i jakościowej kąpieli
 • Komórkę HULLA – do pomiaru wgłębności i wydajności kąpieli
 • Miernik inoLab Multi 9630 WTW – do pomiaru pH, przewodności i ISE
 • Wagi precyzyjne oraz odważniki sprawdzające
 • Termometry elektroniczne oraz regulatory temperatury
 • Suszarkę z wymuszonym obiegiem
 • Pipety automatyczne, odpowiednie szkło laboratoryjne dedykowane poszczególnym analizom kąpieli
 • Komorę solną  – badanie odporności korozyjnej.