Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /www/wp-content/themes/lumi/header.php on line 175

RODO – Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/697 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Zakład Galwanizacyjno-Ślusarski Tadeusz Kunaj,
Boguszyce 45
56-400 Oleśnica,
NIP 911-000-91-13, REGON 930061970

pracownikom,

 1. Z administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Boguszyce 45
  56-400 Oleśnica lub na adres e-mailowy biuro@kunaj-galwanizacja.pl .
 2. Państwa dane osobowe uzyskane zostały bezpośrednio od Państwa lub z publicznie dostępnych źródeł.
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:
 • zawarcia i wykonania umowy, realizacji usługi,
 • przedstawienia oferty handlowej,
 • kontaktowych,
 • wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości, przepisów w zakresie archiwizacji dokumentów i innych wynikających z przepisów prawa,
 • dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 1. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:
 2. pracownikom,
 3. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w tym: świadczącym usługi podatkowe i rachunkowe, kadrowo-płacowe, bhp, informatyczne, doradcze i audytowe, obsługi hostingowej (w tym poczty elektronicznej), obsługi prawnej,
 4. podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania danych osobowym na podstawie przepisów prawa.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
 6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu odwołania wyrażonej przez Państwa zgody lub na czas wykonania łączącej nas umowy i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 7. Mają Państwo prawo:
 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • prawo sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia sprzeciwu,
 • prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 1. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia i wykonania umowy i tym samym, realizacji naszych usług. Brak podania danych osobowych skutkowało będzie niemożnością zawiązania i realizacji umowy.